Sestavování bariér.cz

Tato webová aplikace slouží jako softwarová podpora pro nasazení mobilních ochranných bariér v reálných podmínkách. Aplikace usnadňuje rychlé a správné nasazení bariér na základě zadaných vstupních informací. Výsledky jsou zobrazeny ve vizuální podobě a také jsou exportovány do souborů, které lze následně využít při nasazení systému mobilních ochranných bariér.

MOB-Bars systém je založený na velké mobilitě a univerzálnosti celého řešení, které je dosaženo spojováním základních prvků dle potřeb dané situace.

Slouží především jako:

  • Ochrana objektů, budov a strategické infrastruktury
  • Speciální kontrolní body či opevněná stanoviště
  • Mobilní městské bariéry a zátarasy (usměrňování davu)
  • Ochrana hudebních a sportovních akcí
  • Bezpečnostní koridory na střelnicích, trénovací centra